Om oss

Vi behöver samarbeta för att ta oss igenom den kris Covid-19 medfört och samtidigt försöka lindra de negativa påföljderna i så stor utsträckning som möjligt. Syftet med gynnasverige.se är att lyfta fram innovativa idéer och initiativ skapade av företagsamma krafter i ett försök att stabilisera situationen.

Dessa initiativ listas här

Fokus är på nationell nivå och denna sajt är non-profit.